TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Neuvosentila

Roikanpurontie 86

62900 Alajärvi

 

 1. 0407223308

 

neuvosentila@gmail.com

 

 1. Yhteyshenkilö

 

Kati Neuvonen

 

Roikanpurontie 86

 

62900 Alajärvi

 

 1. 040 7223308

 

 1. Rekisterin nimi

 

www.neuvosentila.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Verkkokaupan asiakasuhteiden hoito, tilausten käsittely ja lähetysseuranta.

 

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään tilauksiin liittyen ja lisäksi suostumuksen antaneille markkinointitarkoituksiin sähköisesti.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

 

Henkilön nimi

 

Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka

 

Puhelinnumero

 

Sähköpostiosoite

 

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot sekä markkinointiin jos suostumus on annettu.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Keräämme asiakkaan itse verkkokauppaan rekisteröityessä ja palvelua käyttäessä antamia tietoja sekä tilaushistorian.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille markkinointitarkoituksessa.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, eikä siitä ole manuaalista aineistoa. Ainoastaan Neuvosentilan verkkokaupan ja hallinnon vastaavilla on pääsy salasanasuojattuun asiakasrekisteriin.

 

Tietoja säilytetään vain niin kauan kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määritettyjen henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi.

 

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Asiakkaalla on oikeus päättää henkilötietojen käytöstä suoramarkkinoinnissa tilaamalla uutiskirjeen tai muuta sähköistä markkinointiviestintää rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä. Kaikissa viesteissä on lainmukainen linkki josta tilauksen voi perua välittömästi.

 

Lisäksi asiakkaalla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti

 

-saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

 

-vaatia henkilötietojen poistamista tai vaatia virheellisten tietojen täydentämistä tai oikaisua

 

-peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin kun suostumus on alunperin annettu

 

-saada henkilötietojasi ja siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle kun olet toimittanut itse kyseiset henkilötiedot meille. Kyseisiä henkilötietoja käsitelläään annetun suostumuksen perusteella.

 

Pyyntöäsi voidaan pyytää tarkentamaan ja varmentamaan henkilöllisyyttä ennen pyynnön käsittelyä.Voimme myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella

 

Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen neuvosentila@hotmail.com tai kirjallisena Neuvosentila  Roikanpurontie 86, 62900 Alajärvi.